MdM

Kto może skorzystać z PROGRAMU MdM ?
1.max 35 lat - małżonkowie
2.max 35 lat - osoby samotnie wychowujące przynajmniej jedno dziecko
3.max 35 lat - osoby nie będące w związku małżeńskim

Wplata dofinansowania wkładu własnego dokonywana jest przez bank udzielający kredytu na podstawie umowy deweloperskiej (jako ostatnia transza)na rachunek dewelopera.

Jakie mieszkania kwalifikują się do Programu ?
- 75 mkw dla lokalu mieszkalnego
- 85 mkw dla lokalu mieszkalnego (gdy wnioskodawca wychowuje przynajmniej     troje dzieci)
- 100 mkw dla domu jednorodzinnego
-110 mkw dla domu jednorodzinnego (gdy wnioskodawca wychowuje przynajmniej troje dzieci)
Cena zakupu mieszkania = (współczynnik )4404,84 zł x powierzchnia użytkowa mieszkania
KORZYSCI :
Część kapitału kredytu zostanie spłacona dzięki Programowi. .Klient nie musi dysponować całym wymaganym przez bank wkładem własnym w chwili zaciągania kredytu hipotecznego, gdyż dzięki Programowi dostanie dofinansowanie.