Powody, dla których warto uczyć się geografii

Geografia to przedmiot wzbudzający raczej pozytywne uczucia. Nie ma w tym nic dziwnego, gdyż lekcje często opierają się na materiałach fotograficznych czy filmowych. Dodatkowo uczniowie dowiadują się nowych rzeczy na temat obcych kultur, społeczeństw i środowisk. A przecież od zawsze to, co inne wydawało się nam ciekawe, a nawet fascynujące. Jednocześnie geografia to nie tylko dziedzina teoretyczna, ale także i praktyczna. W podręczniku do tego przedmiotu oblicza geografii 2 zakres rozszerzony znajdziemy odpowiedzi na dręczące nas pytania i nauczymy się obliczać skalę czy odczytywać dane statystyczne.

Zróżnicowana dziedzina wiedzy

Oblicza geografii 2 o zakresie rozszerzonym (Wioletta Kilar i Tomasz Rachwał) to rozbudowany podręcznik przygotowujący uczniów szkół ponadpodstawowych do egzaminu maturalnego. Książka została zaprojektowana w taki sposób, aby nie przytłoczyć ucznia treścią, a zamiast tego zachęcić go do indywidualnego rozwoju. Twórcy umieścili w podręczniku wiele interesujących i pobudzających wyobraźnię zagadnień, które jednocześnie stanowią świetne przykłady wybranych procesów geograficznych. To jednak nie wszystko. Oblicza geografii 2 to przykład podręcznika łączącego w sobie podejście praktyczne z teoretycznym. Każdy temat rozpoczyna się krótkim wstępem i teorią, a następnie pojawiają się graficzne przykłady, po których przychodzi kolej na rozwiązanie kilku zadań przez ucznia.

Matura z geografii

Aby podręcznik był podręcznikiem efektywnym, musi przekazywać wiedzę w sposób prosty i przystępny. Czy Oblicza geografii 2 spełniają te warunki? Jak najbardziej. To książka przekazująca wiedzę w sposób nieinwazyjny, a dodatkowo wywołująca w uczniach zainteresowanie przedmiotem.

Co oferuje podręcznik Oblicza geografii 2 o zakresie rozszerzonym:

– rozszerzoną wiedzę z zakresu geografii,

– przygotowuje do egzaminu maturalnego,

– chronologicznie ułożone tematy i rozdziały,

– łatwość poruszania się po podręczniku,

– dodatkowe treści dla chętnych,

– zadania o zróżnicowanym poziomie trudności,

– próbne testy maturalne,

– oswajanie z zadaniami otwartymi i zamkniętymi,

– nowoczesna szata graficzna.